COMBO PHIN VÀ CÀ PHÊ

Bonjour Coffee

CÂN BẰNG VÀ PHIN

Cân bằng

Đắng vừa

Thơm nồng

165.000 đ - 250 g

ĐỘT PHÁ VÀ PHIN

Ngọt hậu

Thơm nồng

Vị trái cây

185.000 đ - 250 g

ĐẬM ĐÀ VÀ PHIN

Đắng đậm

Thơm nồng

Truyền thống

145.000 đ - 250 g