COMBO PHIN VÀ CÀ PHÊ

Bonjour Coffee

Hết hàng

ĐỘT PHÁ VÀ PHIN

ĐỘT PHÁ VÀ PHIN

Chua thanh

Ngọt hậu

Thơm nồng

175.000 đ - 250 g

Hết hàng

CÂN BẰNG VÀ PHIN

CÂN BẰNG VÀ PHIN

Cân bằng

Đắng vừa

Thơm nồng

165.000 đ - 250 g

ĐẬM ĐÀ VÀ PHIN

ĐẬM ĐÀ VÀ PHIN

Đậm đà

Thơm nồng

Truyền thống

155.000 đ - 250 g