CÀ PHÊ PHA PHIN

Bonjour Coffee

CÂN BẰNG

Cân bằng

Đắng vừa

Thơm nồng

95.000 đ - 250 g

ĐẬM ĐÀ

Đắng đậm

Thơm nồng

Truyền thống

75.000 đ - 250 g

ĐỘT PHÁ

Ngọt hậu

Thơm nồng

Vị trái cây

115.000 đ - 250 g