CÀ PHÊ PHA MÁY

Bonjour Coffee
ESPRESSO BLUE HORSE

ESPRESSO BLUE HORSE

Chua thanh

Ngọt dài

Thơm nồng

110.000 đ - 250 g

ESPRESSO JAGUAR BLEND

ESPRESSO JAGUAR BLEND

Cân bằng

Đắng nhẹ

Ngọt dài

100.000 đ - 250 g

ESPRESSO BLACK CAT

ESPRESSO BLACK CAT

Body mạnh

Đắng vừa

Thơm nồng

90.000 đ - 250 g