CÀ PHÊ PHA PHIN

Bonjour Coffee
ĐẬM ĐÀ

ĐẬM ĐÀ

Đậm đà

Thơm nồng

Truyền thống

75.000 đ - 250 g

CÂN BẰNG

CÂN BẰNG

Cân bằng

Đắng vừa

Thơm nồng

85.000 đ - 250 g

ĐỘT PHÁ

ĐỘT PHÁ

Chua thanh

Ngọt hậu

Thơm nồng

95.000 đ - 250 g

CÀ PHÊ PHA MÁY

Bonjour Coffee
ESPRESSO BLACK CAT

ESPRESSO BLACK CAT

Body mạnh

Đắng vừa

Thơm nồng

90.000 đ - 250 g

ESPRESSO JAGUAR BLEND

ESPRESSO JAGUAR BLEND

Cân bằng

Đắng nhẹ

Ngọt dài

100.000 đ - 250 g

ESPRESSO BLUE HORSE

ESPRESSO BLUE HORSE

Chua thanh

Ngọt dài

Thơm nồng

110.000 đ - 250 g

COMBO PHIN VÀ CÀ PHÊ

Bonjour Coffee
ĐẬM ĐÀ VÀ PHIN

ĐẬM ĐÀ VÀ PHIN

Đậm đà

Thơm nồng

Truyền thống

155.000 đ - 250 g

Hết hàng

CÂN BẰNG VÀ PHIN

CÂN BẰNG VÀ PHIN

Cân bằng

Đắng vừa

Thơm nồng

165.000 đ - 250 g

Hết hàng

ĐỘT PHÁ VÀ PHIN

ĐỘT PHÁ VÀ PHIN

Chua thanh

Ngọt hậu

Thơm nồng

175.000 đ - 250 g

PHIN NHÔM MÀU

Bonjour Coffee

Hết hàng

PHIN NHÔM MÀU XÁM

PHIN NHÔM MÀU XÁM

80.000 đ -

Hết hàng

PHIN NHÔM MÀU VÀNG

PHIN NHÔM MÀU VÀNG

80.000 đ -

Hết hàng

PHIN NHÔM MÀU XANH

PHIN NHÔM MÀU XANH

80.000 đ -

PHIN NHÔM MÀU ĐEN

PHIN NHÔM MÀU ĐEN

80.000 đ -

PHIN NHÔM MÀU ĐỎ

PHIN NHÔM MÀU ĐỎ

80.000 đ -

Hết hàng

PHIN NHÔM MÀU CAM

PHIN NHÔM MÀU CAM

80.000 đ -