CÀ PHÊ PHA PHIN

Bonjour Coffee

ĐẬM ĐÀ

Đắng đậm

Thơm nồng

Truyền thống

75.000 đ - 250 g

CÂN BẰNG

Cân bằng

Đắng vừa

Thơm nồng

95.000 đ - 250 g

ĐỘT PHÁ

Ngọt hậu

Thơm nồng

Vị trái cây

115.000 đ - 250 g

CÀ PHÊ PHA MÁY

Bonjour Coffee

ESPRESSO BLACK CAT

Body mạnh

Sweet af. taste

Thơm nồng

95.000 đ - 250 g

ESPRESSO JAGUAR BLEND

Cân bằng

Sweet af. taste

Thơm nồng

115.000 đ - 250 g

ESPRESSO BLUE HORSE

Chua thanh

Sweet af. taste

Thơm nồng

145.000 đ - 250 g

COMBO PHIN VÀ CÀ PHÊ

Bonjour Coffee

ĐẬM ĐÀ VÀ PHIN

Đắng đậm

Thơm nồng

Truyền thống

145.000 đ - 250 g

CÂN BẰNG VÀ PHIN

Cân bằng

Đắng vừa

Thơm nồng

165.000 đ - 250 g

ĐỘT PHÁ VÀ PHIN

Ngọt hậu

Thơm nồng

Vị trái cây

185.000 đ - 250 g

PHIN NHÔM MÀU

Bonjour Coffee