Bonjour Coffee

Bonjour Coffee

Bonjour Coffee

Bonjour Coffee

Bonjour Coffee
Bonjour Coffee

ĐỘT PHÁ

129.998 đ

NGUỒN GỐC

Di Linh - Lâm Đồng

ĐỘ CAO

700- 800 m

LOẠI HẠT

Fine Robusta S18

PP CHẾ BIẾN

Khối lượng gói:250 g

Hết hàng

Sản phẩm cùng loại

ĐẬM MẠNH

Đắng nhẹ

Ngọt hậu

Thơm nồng

130.000 đ

CÂN BẰNG

Đắng nhẹ

Ngọt hậu

Đắng nhẹ tinh tế

150.000 đ

Tên người mua

Tên sản phẩm mua

Mua bao lâu