Cung cấp cà phê sạch rang xay nguyên chất | Bonjour Coffee

Cung cấp cà phê sạch rang xay nguyên chất | Bonjour Coffee

Cung cấp cà phê sạch rang xay nguyên chất | Bonjour Coffee

Cung cấp cà phê sạch rang xay nguyên chất | Bonjour Coffee

Cung cấp cà phê sạch rang xay nguyên chất | Bonjour Coffee
Cung cấp cà phê sạch rang xay nguyên chất | Bonjour Coffee
CHUẨN GU ĐÚNG VỊ

Hết hàng

ĐỘT PHÁ

ĐỘT PHÁ

Đắng nhẹ

Ngọt hậu

Thơm nồng

129.998 đ - 250 g

Hết hàng

CÂN BẰNG

CÂN BẰNG

Đắng nhẹ

Ngọt hậu

Đắng nhẹ tinh tế

150.000 đ - 500 gram

Hết hàng

ĐẬM MẠNH

ĐẬM MẠNH

Đắng nhẹ

Ngọt hậu

Thơm nồng

130.000 đ - 500gram

Cà phê cho quán
CÀ PHÊ PHA PHIN
COMBO PHIN PHÊ
CÀ PHÊ PHA MÁY
PHIN NHÔM ION
CÀ PHÊ SPECIALTY
PHIN NHÔM MẠ MÀU ION

RANG XAY CÀ PHÊ

RANG XAY CÀ PHÊ

PHÂN PHỐI CÀ PHÊ

TRỒNG VÀ SƠ CHẾ

Tên người mua

Tên sản phẩm mua

Mua bao lâu